Сојуз за развој на образование на возрасни

Визија на СРОВ Македонија, економски развиена земја со образувани и вработени лица.

Цели на СРОВ

1. Развој и унапредување на образование за возрасни

2. Намалување на невработеноста во Република Македонија

3. Поддршка на структури, организации и институции за одржливо образование на возрасни

Мисија на СРОВ

Зајакнување на капацитети на понудувачи на услуги за образование на возрасни и развој на одржливи програми соодветно на потребите на пазарот на трудот за локален економски развој и намалување на невработеноста.

  • CLIENT Сојуз за развој на образование на возрасни
  • YEAR 2015
  • WE DID Веб дизајн
  • CATEGORY
TOP