Енергија Нова

ЕнергијаНова активно работи на развој, дизајнирање и спроведување на мерки…

Silverex

Основните темели на кој фирмата ќе постои и ќе се…

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце е општина во Западна Македонија. Центар на општината…

Институт за развој на заедницата

Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) е одржлива граѓанска…

Сојуз за развој на образование на возрасни

Визија на СРОВ Македонија, економски развиена земја со образувани и…

Национален комитет за семејно фармерство

Национален комитет за семејно фармерство во Македонија

Варадинов

„Варадинов„ денес е мала, модерна, стратешки определена компанија која успешно…

Мали Ѕвезди

Мали Sвезди е нов салон за деца кој располага со…

Пријатели на Шара

„Пријателите на Шара“ е неформална група на здруженија на граѓани…

Органика

Сојуз за развој на формални и неформални, мали и семејни…

Стручнo образование и обука

Програмата е финансирана од страна на Европската Унија и имплементиранa…