Фондација Македонија презент

Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.. Цел на Издавачката куќа Македонија презент е да објавува изданија од домашни и странски автори. Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади автори. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од…

Тренд Магазин

ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија, чиј што прв број се појави во 1993 година. Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности. Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална. Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.

Издавачка куќа ФЕНИКС

Издавачката куќа ФЕНИКС постои од 1992 година и досега работи мошне успешно без никаков прекин или застој. Нејзин основач и директор е новинарот и писател проф. д-р. Христо Петрески. ФЕНИКС досега има публикувано над 2.500 свои изданија, располага со четири книжарници – продавници за малопродажба во Скопје, а има регистрирано и неколку свои подружници кои…

URBAN – Тетово

URBAN – Тетово овозможува користење на простории за разновидни настани како што се: конференции, обуки, промоции, изложби, проекции и слично со можност да бидат пропратени со кетеринг и совежување. Исто така, овозможува користење на канцелариски простор и “coworking” за мали и нови компании, како и можност за кроистење на деловен простор како бизнис инкубатор

Интеракција+

Интеракција Плус е логопедски и дефектолошки центар кој се занимава со дијагностика и рехабилитација на говорно-јазичните потешкотии кај младите. Поаѓајќи од фактот дека говорот, читањето и пишувањето се од суштинско значење за развојот на секоја млада индивидуа, нашата мисија е активна поддршка во градењето на говорно-јазичниот модел кај секое дете и поуспешно вклучување во образовните…

ОПУС – Онлајн библиотека

ОПУС е електронско списание, замислено и реализирано како онлајн библиотека. Материјалите се поделени во сегменти (рубрики) преку кои се остварува основната цел, а таа е: архивирање, зачувување и меморирање на авторските фотографии (портрети), авторските ракописи (автографи) и авторските аудио и видео искажувања (подкасти) и слично. Покрај обединувањето, систематизирањето и овековечувањето на оваа ризница од материјали од…

АДОРА

Здружение Адора е регистрирано во 2010 година со цел да ги адресира предизвиците на граѓаните на локално ниво, и да влијае на подобрување на квалитетот на живеење во општината. Во рамките на своите програмски активности, Адора е активна во следните области: Програма за доживотно учење, Програма за владеење на право и градење мерки на доверба,…