Adora Event Solutions – агенција за организирање настани, изнајмување на конференциска опрема за симултан превод.