Фризерскиот салон се вика Мали ѕвезди и се наоѓа во Скопје. Можеме само да ја поздравиме оваа идеја на сопсвениците, која е навистина уникатна.