Институт за развој на заедницата

The CDI’s experience is based on 20 years work within the community, addressing citizens’ problems and needs and helping in overcoming challenges. Vision of the organisation: Diverse and harmonious society without prejudices – society of happy citizens. Mission of the organization. Mission of CDI: The Community Development Institute is a sustainable civil society organization that…

Органика

Сојуз за развој на формални и неформални, мали и семејни земјоделски стопанства во Македонија Мисија: Зголемување на квалитет и обeм на производство на храна преку зајакнување на земјоделски стопанства во Македонија. Визија:  Економски развиено општество со храна за сите.

Приајтели на Шара

„Пријателите на Шара“ е неформална група на здруженија на граѓани од тетовскиот регион кои сакаат Шар Планина во иднина да ја видат како национален парк. Основачките здруженија на платформата се Македонско еколошко друштво од Скопје, Институтот за развој на заедницата од Тетово, планинарскиот клуб „Љуботен“ од Тетово и Центарот за едукација и развој од Теарце.

Silverex

Основните темели на кој фирмата ќе постои и ќе се развива, ќе биде нано-технологијата и производите добиени од неа и да бидат достапни на купувачите. Еден од тие прозиводи добиени со нано-технологијата е брендот Silverex, која изминативе неколку години полека но сигурно го освојува светскиот пазар. Благодарение на модерната врвна нано-технологија добиените сребрени јони од среброто…