Основните темели на кој фирмата ќе постои и ќе се развива, ќе биде нано-технологијата и производите добиени од неа и да бидат достапни на купувачите.

Еден од тие прозиводи добиени со нано-технологијата е брендот Silverex, која изминативе неколку години полека но сигурно го освојува светскиот пазар. Благодарение на модерната врвна нано-технологија добиените сребрени јони од среброто имплементирани во сите Silverex производи, атестирани во повеќе институции меѓу кои и американската FDA (Агенција за храна и лекови) ги даваат очекуваните резултати.