ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија,
чиј што прв број се појави во 1993 година.

Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности.

Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална.

Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.