URBAN – Тетово овозможува користење на простории за разновидни настани како што се: конференции, обуки, промоции, изложби, проекции и слично со можност да бидат пропратени со кетеринг и совежување. Исто така, овозможува користење на канцелариски простор и “coworking” за мали и нови компании, како и можност за кроистење на деловен простор како бизнис инкубатор