Органика

Сојуз за развој на формални и неформални, мали и семејни земјоделски стопанства во Македонија Мисија: Зголемување на квалитет и обeм на производство на храна преку зајакнување на земјоделски стопанства во Македонија. Визија:  Економски развиено општество со храна за сите.

Пријатели на Шара

„Пријателите на Шара“ е неформална група на здруженија на граѓани од тетовскиот регион кои сакаат Шар Планина во иднина да ја видат како национален парк. Основачките здруженија на платформата се Македонско еколошко друштво од Скопје, Институтот за развој на заедницата од Тетово, планинарскиот клуб „Љуботен“ од Тетово и Центарот за едукација и развој од Теарце.

Silverex

Основните темели на кој фирмата ќе постои и ќе се развива, ќе биде нано-технологијата и производите добиени од неа и да бидат достапни на купувачите. Еден од тие прозиводи добиени со нано-технологијата е брендот Silverex, која изминативе неколку години полека но сигурно го освојува светскиот пазар. Благодарение на модерната врвна нано-технологија добиените сребрени јони од среброто…

Стручно образование и обука

Општа цел на проектот е да придонесе кон создавање на поволен амбиент за реинтеграција на осудени лица во општеството. Преку спроведување на активностите ќе се обезбеди можност осудените лица да научат нови вештини и да бидат конкурентни на пазарот на трудот по издржување на казната.